Služby

Projektová činnost.

Projektujeme vodohospodářské stavby - kanalizace, čistírny odpadních vod, studny a vodovody. Zajišťujeme projektovou, inženýrskou a konzultační činnost vodohospodářských staveb včetně autorského dozoru.

Vyhotovíme projektovou dokumentaci vodohospodářských staveb:

 • kanalizační sítě splaškové, dešťové a jednotné
 • vodovodní přivaděče
 • vodovodní sítě
 • studny
 • čistírny odpadních vod

Vypracujeme projektové podklady pro všechny stupně řízení:

 • studie
 • dokumentaci pro územní řízení
 • dokumentaci ke stavebnímu povolení
 • dokumentaci pro výběr dodavatele
 • dokumentaci pro provádění stavby
 • dokumentaci skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost.

Pro zpracovávané projekty vodohospodářských staveb zajišťujeme inženýrskou činnost a autorský dozor při:

 • projednání záměru stavby
 • zajištění a projednání výběru staveniště
 • provádění technického dozoru
 • kolaudaci stavby
 • předání stavby provozovateli

GDPR

dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů, a proto vás chceme informovat, že veškeré vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu a to za účelem obchodní spolupráce, nebo na základě vašeho informovaného souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nebo na tak dlouho, jak požaduje zákon.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět zasláním emailu na j.krpejs@volny.cz,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,