Jaroslav Krpejš - Vodohospodářské projekty

Od založení firmy v roce 1990 se zabýváme projektováním vodohospodářských staveb. Poskytujeme své služby při zajištění zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod nejen městům a obcím, ale i soukromým investorům. Vlastníme autorizaci v oboru projektování vodohospodářských staveb se specializací na stavby zdravotně technické. Během více než 25 - ti let byly podle našich projektů postavené mnohé vodohospodářské stavby, zejména v Plzeňském kraji.